Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rekisteriseloste

Laatimispäivä: 17.01.2017

Rekisterin pitäjä:

Tatjana Sappinen

Helmikuja 3, 21310 Vahto

p. 0415023929 tai tatjana.sappinen@hotmail.com

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tietoja kerätään laskutusta sekä yhteydenottoa varten, esimerkiksi peruutus tai muistutustilanteissa. Lisäksi tietoja kerätään viranomaisten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi sekä asiakkaan terveydenhoidon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, sairaudet, mahdolliset leikkaukset ja tapaturmat, lääkitys ja muut hoidon kannalta oleelliset tiedot. Kertomus suoritetusta hoidosta ja hoidon tuloksista, mahdollisista muutoksista sekä kirjauksen päiväys.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan, jos asiakas ei ole itse kykeneväinen antamaan tietojaan, ne kysytään hänen edustajaltaan. Edustajan nimi ja yhteystiedot sekä asema suhteessa asiakkaaseen käy ilmi asiakasrekisterin ”esitiedot”-kohdasta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakas (tai hänen edustajansa) saa halutessaan mukaansa kopion asiakaskäynnistään asiakasrekisteriin kirjatuista tiedoista. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin lain velvoittamana asiakkaan (tai hänen edustajan) pyynnöstä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalisessa muodossa olevaa rekisteriä säilytetään lukitussa kaapissa ja sitä käsittelee vain rekisterin pitäjä (Tatjana Sappinen). Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään valvotussa atk-verkossa olevalla palvelimella ja ne ovat vain rekisterin pitäjän (Tatjana Sappinen) käytössä.